MALIK KEBAB BłONIE

Informacjaprawna

Malik Kebab Błonie
'Zeeshan' Malik Nadeem
E. Orzeszkowej
05-825 Błonie

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 5222992200